Αρχική 

Δραστηριότητες/
Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Έργα

Επικοινωνία

English

Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη

Δραστηριότητες/Υπηρεσίες

Το γραφείο Μελετών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών «ΓεωΣκόπιο» παρέχει υπηρεσίες σε ινστιτούτα, οργανισμούς, δήμους, συνεταιρισμούς, τουριστικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, αγρότες, ελαιουργεία αλλά και σε ιδιώτες, στους παρακάτω τομείς:

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών:
  • Φωτοερμηνεία δορυφορικών απεικονίσεων και αεροφωτογραφιών
  • Ψηφιακή χαρτογραφία και απεικόνιση δεδομένων στο χώρο
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων 
  • Ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή πληροφοριών και συμπερασμάτων
  • Προτάσεις αξιοποίησης της πληροφορίας

Μελέτες και έρευνες για τεχνικά έργα, λατομεία και έργα γεωτρήσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα:

  • Γεωλογικές
  • Υδρογεωλογικές
  • Γεωφυσικές
  • Γεωτεχνικές
  • Περιβαλλοντικές μελέτες - Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Διάθεσης λυμάτων
  • Έρευνας νερού
  • Ανιχνεύσεις εδάφους ή υπεδάφους με χρήση γεωραντάρ

Το γραφείο «Γεωσκόπιο» είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα και συσκευές για την άρτια εκπόνηση και εκτέλεση των όποιων απαιτούμενων υπηρεσιών και εργασιών υπαίθρου ενώ διαθέτει και τους κατάλληλους, σε περίπτωση που απαιτείται, εξωτερικούς συνεργάτες (τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ)

Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη
Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη