Αρχική 

Δραστηριότητες/
Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Έργα

Επικοινωνία

English

Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη

Έργα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα >>

Το γραφείο Μελετών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών «ΓεωΣκόπιο» δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα παρακάτω έργα που έχουν ανατεθεί από την αρχή ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα:

 • 2012  Ερευνητικό πρόγραμμα κοιτάσματος πορφυρικού χαλκού, χαρτογράφηση, πρωταρχική επιφανειακή δειγματοληψία 360 δειγμάτων, ανάλυση στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων, Κιλκίς

  2012  Διαχείριση Υδατικών Πόρων, δημιουργία χωρικής βάσης σημείων εμφάνισης και λήψης νερού, υποδομών και δικτύων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.) για λογαριασμό του Δήμου Αριστοτέλη, Χαλκιδική

  2012  Αδειοδότηση σημείων εμφάνισης και λήψης νερού, υποδομών και δικτύων του Δήμου Αριστοτέλη, Χαλκιδική 

  2012  Συμμετοχή στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των σημείων εμφάνισης και λήψης νερού, των υποδομών και δικτύων για λογαριασμό του Δήμου Κισσάμου και του ΟΑΔΥΚ, Χανιά 

  2012  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των σημείων εμφάνισης και λήψης νερού, των υποδομών και δικτύων για λογαριασμό του Δήμου Αποκορώνου και του ΟΑΔΥΚ, Χανιά 

  2012  Ψηφιακή Χαρτογράφηση κτισμάτων τμήματος του Δήμου Χανίων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.) & διασταύρωση με παροχές της ΔΕΗ για την ορθή διαχείριση δημοτικών τελών, για λογαριασμό του Δήμου Καντάνου-Σελίνου Χανίων

  2012  Ψηφιακή Χαρτογράφηση κτισμάτων τμήματος του Δήμου Χανίων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.) & διασταύρωση με παροχές της ΔΕΗ για την ορθή διαχείριση δημοτικών τελών, για λογαριασμό του Δήμου Αριστοτέλη, Χαλκιδική 

  2012  Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών, σύγκριση καλύψεων γης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.), για λογαριασμό της εταιρίας «Γ. Σολιδάκης & Α. Σολιδάκης ΟΕ»., Χανιά 
   
Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη
Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη
Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος, Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη