Αρχική 

Δραστηριότητες/
Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Έργα

Επικοινωνία

English

Γεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες Περιβάλλοντος,  Έρευνες, Επιβλέψεις Έργων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Κρήτη

Έργα (Συνέχεια)

<< προηγούμενη σελίδα

επόμενη σελίδα >>

2011  Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Υδατικού Δυναμικού με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.) για λογαριασμό του Δήμου Αποκόρωνα Χανίων
 
2011  Υδρογεωλογική έκθεση για άδεια Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, για λογαριασμό της Θωμαδάκης ΑΕ
 
2011  Υδρογεωτεχνική Μελέτη για την μεταφορά του κοιμητηρίου στη ΔΚ Αμμουλιανής, για λογαριασμό του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής
 
2011  Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την μεταφορά του κοιμητηρίου στη ΔΚ Αμμουλιανής, για λογαριασμό του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής
 
2011  Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης του Νέου Σχολικού Κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, για λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ηρακλείου
 
2011  Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης κερκίδων του Γηπέδου Αρκαλοχωρίου, για λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ηρακλείου
 
2011  Προμελέτη & Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για άδεια χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργου γεώτρησης, για λογαριασμό του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, Χανίων
 
2011  Ψηφιακή Χαρτογράφηση κτισμάτων τμήματος του Δήμου Χανίων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Arc Map- G.I.S.) & διασταύρωση με παροχές της ΔΕΗ για την ορθή διαχείριση δημοτικών τελών, για λογαριασμό του Δήμου Χανίων